Mens zijn

De basisbehoeften van de mens volgens de  ‘Self Determination Theory’ van Richard Ryan en Edward Deci (2004) zijn:

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie